Örgütlü Politik Terör: Norveç Katliamı, Devlet, Medya ve İsrail – James Petras

Global Research, 31.07.11

“Öyleyse tüm anti-Siyonistlere, kültürel Marksistlere/Çokkültürlülük savunucularına karşı Siyonist kardeşlerimizle, İsrail’le birlikte mücadele edelim”.

Anders Behring Breivik’in ‘manifesto’su

“… örgütümde iki hücre daha var”…

Anders Behring Breivik, gözaltındayken (Reuters, 25 Temmuz 2011)

Giriş:

22 Temmuz 2011 günü, militan neofaşist Hıristiyan-Siyonistlerce İşçi Partili Norveç Başbakanı Jen Stoltenberg’in ofisinin 8 kişinin ölümüne yol açacak şekilde bombalanması ve yalnızca 20 dakika sonrasında İşçi Partisi gençliğinden 68 silahsız sivilin Utoeya Adası’nda siyasal katliama uğraması, yasal aşırı sağ, ‘ana akım medya’, Norveç polisi, İsrail ve sağcı terör arasındaki büyüyen bağlantı hakkında esaslı sorulara yol açıyor.

Medya ve Sağcı Terörün Yükselişi:

Başkan Obama’nın yanı sıra önde gelen İngilizce gazeteler The New York Times (NYT), Washington Post (WP), Wall Street Journal (WSJ) ve Financial Times (FT), bir dizi kışkırtıcı (ve yanlış) manşet ve haber yayınlayarak ve Norveçli Hıristiyan-Siyonist siyasal katliamcı Anders Behring Breivik tarafından alıntılanan ideolojik motivasyonu ve mazeretleri andıracak şekilde olayı “Norveç’in 11 Eylül’ü” şeklinde adlandırarak, katliamın ardından gelen ilk polis raporları üzerine “İslamcı aşırılıkçılar”ı suçladılar. Financial Times’ın (Londra) 23/24 Temmuz tarihli ana sayfasında şöyle yazıyor: “İslamcı aşırılıkçılar korkutuyor: Avrupa’da 2005’ten bu yana en kötü saldırı.” Obama, Norveç’teki terör saldırısını, hemen Müslüman ülkelere karşı yürüttükleri savaşı meşrulaştırmak için kullandı. FT, NYT, WP ve WSJ, hangi Arap/İslamcı liderlerin veya hareketlerin sorumlu olduğu üzerine tartışan “uzmanlarını” ortaya saldı – hem de Norveç basınının ‘polis üniforması giyen Norveçli bir adamın tutuklandığı’ haberlerine rağmen.

Açık ki, ABD medyası ve siyasal eliti, büyümekte olan yerel aşırı sağcı örgütleri ve resmi İslamofobik nefret propagandasının ürünü olan şiddet taraftarı şahısları yok sayarak bombalama ve suikastları süregiden emperyalist savaşı meşrulaştırmak amacıyla kullanma hevesindeydiler.

Tanınmış bir neofaşist aşırılıkçı olan Anders Breivik, silahlarını direniş göstermeksizin Norveç polisine teslim edip bombalama ve katliamı üstlendiğinde, ikinci aşama olan resmi örtbas etme çabalarına geçildi: Breivik, gerçekleştirdiği terörist eyleme yol açan siyasal bağları, Amerikalı, Avrupalı ve İsrailli ideolojik akıl hocaları ve bağlılıkları görmezden gelinerek, derhal tek başına hareket eden “suikastçı yalnız kurt” (BBC 24 Temmuz 2011) ya da akıl hastası olarak tanımlandı. Daha da acayibi, medya ve resmi görevliler bu karmaşık, çok aşamalı terör saldırısının tek bir ‘deli’ şahsın kapasitesinin ötesinde olduğu gerçeğini görmezden geldiler.

Anders Behring Breivik, aşırı sağcı siyasi parti İlerleme Partisi’nin aidat ödeyen bir üyesi ve alenen neo-Nazilik yapan bir web sitesinin yazarlarından. Göçmenlere karşı görece toleransı nedeniyle iktidardaki İşçi Partisi’ne karşı duyduğu nefreti sıkça ortaya döküyordu. Göçmenleri, özellikle de Müslümanları küçümsüyordu ve Filistin halkına karşı İsrail baskısının ve terörünün hararetli bir savunucusuydu. İşlediği suç özde siyasi bir suçtu ve çok daha geniş bir siyasal ağın parçasıydı.

Siyasal elit ve medya, Amerikalı Siyonistler Daniel Pipes, David Horowitz, Robert Spencer ve Pamela Geller, nefret tellalı Geert Wilders liderliğindeki Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi ve bunların “Müslüman tehdidi”ne karşı sövüp sayan Norveç İlerleme Partisi’ndeki muadilleri gibi ‘yasal’ ideolojik İslamofobikler ile aradaki bağı inkar etmek için çırpındı. “Doğrudan eylemci” teröristler, daha sonra kanlı katliamlarını gerçekleştirmek üzere ‘seçim yolu’nu terk ederek katliam sonrasında ‘saygın’ fitnecilerinin kendisini kınama ikiyüzlülüğünü sergilemesine izin verecek olan Behring Breivik gibi aktivistleri bulup beyinlerini yıkayan İlerleme Partisi gibi seçim partilerinden ilham alıyorlardı.

Yalnız Suikastçı: Romatizmalı Kaplumbağadan Daha Yavaş Hareket Eden Polise Karşı Sıkılmış Kurşundan Daha Hızlı İlerleyen Faşist bir Süpermen:

“Yalnız kurt suikastçı” saptaması pek tekin değil. Bu, devlet komplolarını, istihbari görevlerin kötüye kullanımı ve NATO ülkelerinin iç ve dış politikadaki keskin sağa dönüşünü örtbas etmek için kullanılan bir yalan örtüsü.

Birçok önemli nedenden dolayı, Breivik’in yalnız hareket ettiğine dair ilk iddiasını kabul etmenin hiçbir temeli yok: Birincisi, arabaya yerleştirilen ve Oslo şehir merkezinde patlayan bomba, uzmanlık ve koordinasyon gerektiren yüksek ölçüde karmaşık bir silahtı – devlet veya arabaya yerleştirilen bombalar konusunda uzman olan Mossad gibi istihbarat servislerinin kullandığı türden. Breivik gibi amatörler, patlayıcı konusunda hiçbir eğitim olmaksızın, genellikle ya kendilerini havaya uçururlar ya da elektronik zamanlama cihazlarını veya uzaktan ateşleyicileri bağlamak için gereken yetenekten yoksundurlar (başarısız olan ‘ayakkabı’, ‘iç çamaşırı’ ve ‘Times Meydanı’ bombacılarının gösterdiği gibi).

İkincisi, (a) bombayı taşıma, (b) bir araç elde etme (çalma), (c) cihazı stratejik bir yere yerleştirme, (d) başarıyla patlatma (e) ardından yüzlerce atışlık mühimmat ile ayrıntılı bir özel polis üniformasına bürünme ve başka bir araçla Utoeya Adası’na gitme, (f) baştan ayağa silahlı vaziyette sabırla feribotu bekleme, g) bu polis üniforması içinde diğer yolcuların yanından geçme, (h) İşçi Partisi gençliği aktivistlerini toplu şekilde bulma ve çok sayıda silahsız genci katletmeye başlama ve sonunda (i) yaralıları da öldürüp saklanmaya veya yüzerek kaçmaya çalışanların peşine düşme – bu yalnız bir fanatiğin işi değil. Süpermen, Einstein ve dünya çapında bir keskin nişancı bile bu görevleri yerine getiremezdi.

Medya ve NATO liderleri, Anders Behring Breivik’in “yalnız hareket ettiğine” inanmalarını bekleyerek kamuoyunu pasif moronlar olarak görüyor olmalılar. Breivik, iddia ettiği üzere, kolektif eylemleri yoldaşlarını tutuşturacak kıvılcım olacaksa ve şiddet içeren ve yasal aşırı sağcı partilerin işine yarayacaksa, gerekirse 20 yıl hapis cezası almaya razıydı. 25 Temmuz’da bir Norveç yargıcı önünde, “örgütünde iki hücre daha olduğunu” açıkça beyan etti. Utoeya Adası tanıklarının ifadelerine göre, katliam sırasında iki ayrı silahtan ve iki ayrı yönden atış sesleri duyuluyordu. Polis “araştırdıklarını” söylüyor. Polisin hiçbir şey bulmadığını söylemeye gerek bile yok; bunun yerine katliamın epeyce uzağındaki iki eve baskın düzenleyerek ve şüphelileri hızla salıvererek işlevsizliklerini örtmek üzere bir “şov” tezgahladılar.

Ancak terör eyleminin en ciddi siyasi çıkarımı, üst düzey siyasi görevlilerin apaçık suç ortaklığı. Polisin Oslo’ya 20 dakikadan az mesafedeki Utoeya Adası’na varması 90 dakikayı buldu (helikopterle 12 dakika ve otomobil ve botla 25 ve 30 dakika). Gecikme, sağcı suikastçının tüm mühimmatını ölen genç antifaşist aktivistlerin sayısını en yükseğe çıkaracak ve İşçi Partisi gençliğini yıkıma uğratacak şekilde kullanmasına olanak sağladı. Polis şefi Sveinung Sponheim, “ulaşım sorunları” olduğunu iddia ederek her yanından dökülen bir mazeret öne sürdü. Sponheim helikopterin “beklemede olmadığını” ve “bir bot bulamadıklarını” iddia etti (Associated Press, 24 Temmuz 2011).

Ancak bir helikopter vardı; Utoeya’ya uçmayı başardı ve süren katliamı filme aldı, ve bin yıldır denizcilik yapan bir halk olan Norveçlilerin yarısının bir botu veya bota erişimi vardır. Başbakan’ın ‘Nazi işgalinden bu yana en büyük canavarlık’ olarak adlandırdığı şeyle karşı karşıya olan bir polis gücü, genç aktivistleri kurtarmaya giderken romatizmalı bir kaplumbağanın adımları ile hareket ederek, bir ölçüde işbirliği şüphelerini yükseltiyor. Sağcı aşırıcıların – neofaşistlerin – ideolojisinin, polise ve güvenlik güçlerine, özellikle de üst düzeydekilere, hangi ölçüde sirayet ettiğine ilişkin açık sorular ortaya çıkmakta. Bu seviyede bir “işlevsizlik”, cevap verdiğinden daha fazla soru ortaya çıkarıyor. Bu, Sosyal Demokratların yalnızca hükümet kısmını yani yasamayı kontrol ettiğini gösteriyor, öte yandan devlet aygıtı neofaşistlerin etkisi altında.

Apaçık gerçek şu ki polis tek bir hayat bile kurtarmamıştır. Sonunda geldiklerinde, Anders Behring Breivik mühimmatını tüketmiş durumdadır ve polise teslim olmuştur. Polis tek bir atış bile yapmamıştır; katili kovalamamış veya yakalamamıştır bile. Neredeyse prova edilmiş bir senaryo: Yüzlerce yaralının yanında öldürülen 68 silahsız, barışçıl aktivist ve İşçi Partisi gençlik hareketinin kırımdan geçirilmesi.

Medya “yalnız suikastçı” gevezeliğini sürdürürken polis “suçun çözüldüğünü” iddia edebilir. Aşırı sağ, Müslüman karşıtı, İsrail yanlısı haçlı seferini daha da ileri taşımasını maskelemeyecek bir “şehide” sahip. (Bu durum, ünlü İsrail kökenli Amerikalı faşist katliamcı Dr. Baruch Goldstein’ı hatırlatıyor, 1994’te bir ayin sırasında onlarca silahsız Filistinli yetişkin ve genç erkeği katletmişti).

Siyasi cinayetlerden sadece iki gün önce, İşçi Partisi Gençlik Hareketi’nin başı Eskil Pederson, Norveç’in ikinci büyük tabloidi Dagbladet’e verdiği röportajda “İsrail’e karşı tek taraflı bir Norveç ekonomik ambargosu” açıklamıştı (Gilad Atzmon, 24 Temmuz 2011).

Gerçek şu ki Norveç ordusu dünyanın öte yanındaki Afganistan’a 500 asker sevk ederken ve Libya’yı bombalamak ve terörize etmek üzere altı Norveç Hava Kuvvetleri jeti ile pilotu sağlarken hiçbir sorun yaşamıyor ama öldürücü azgınlığı terörize olmuş genç kurbanlarca çıldırmış vaziyetteki anne babalarına cep telefonlarından saniye saniye anlatılan yerli bir sağcı teröristi durdurmak üzere polislerini birkaç yüz metre taşıyacak bir helikopter veya bot bulamıyor.

Yerel Faşizmin Emperyal Kökenleri: Sonuç

Şurası açık ki, Norveç ve diğer İskandinav ülkelerinin ABD’nin Ortadoğu’daki Müslüman ve özellikle de Arap halklarına karşı emperyalist haçlı seferine katılma kararları neofaşist sağı yükseltti ve besledi. Artık savaşı “eve taşımak” istiyorlar; Norveç’in daha da ileri gitmesini, Müslümanları sınırdışı ederek “ülkeyi temizlemesini” istiyorlar. İşçi Partisi’ne “bir mesaj iletmek” istiyorlar: Ya tamamen neofaşist, İsrail yanlısı gündemi kabul edecek ya da başka katliamlara, daha fazla seçilmiş faşiste, daha fazla Anders Behring Breivik takipçisine hazır olacak.

“İlerleme Partisi” şu anda Norveç’teki ikinci büyük parti. “Muhafazakar” bir koalisyon İşçi Partisi’ni alt ederse, hükümette büyük ihtimalle neofaşistler olacak. Kim bilir, birkaç yıl iyi hal gösterdikten sonra, eski yoldaşlarının cezasını hafifletmek için bir neden bile bulabilirler… veya akıl sağlığının iyileştiğini ve serbest bırakılması gerektiğini öne sürebilirler.

Gereken şey kesin olarak tüm askerlerin emperyalist savaşlardan derhal geri çekilmesi ve yerel sağcı teröristlere ve bunların ABD, İsrail ve Avrupa’daki entelektüel ağababalarına karşı sistematik, eşgüdümlü ve organize bir mücadele. İşçi Partisi gençliği, Başbakan Jen Stoltenberg liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin, Filistin davasını tanıması ve İsrail mal ve hizmetlerine karşı total boykot uygulaması için bastırmalı. Seçim sistemine katılan ‘saygın’ faşistler ile şiddet yanlısı teröristler arasındaki bağları teşhir etmek üzere ulusal ve uluslararası bir siyasi-eğitim kampanyası örgütlenmeli. İşçi Partisi’nin Utoeya Adası şehitleri, tüm okullarda anılmalı ve onların fikirleri öğretilmeli. Onların sağcı düşmanları ve bu düşmanların açık ya da örtülü destekçileri veya doğrudan suç ortakları teşhir edilmeli ve lanetlenmeli. Yenilenmiş neofaşist hamleye karşı en iyi silah, büyük anne ve büyük babalarının dönemindeki antifaşist, Quisling karşıtı (Norveç’in ünlü Nazi işbirlikçisi) mücadele geleneklerine sahip çıkarak, siyaset ve eğitim alanında bir karşı saldırıdır. İşçi Partisi, Norveç sendikaları ve antifaşist gençlik yeniden dirilen faşizmin baskınından önce harekete geçerse halen çok geç değil.

Bu makalenin URL adresi: www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=25839

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s