İş Olarak Seks ve Seks İşi – Laura Agustin

SexattheMargins1
Çeviren: Sarp Solakoğlu

Albay, birliğindekiler için vereceği toplantıyı başlatmak üzeredir. Kahvenin hazırlanmasını beklerken gece çok da uyuyamadığını çünkü eşinin gece pek bir işveli olduğunu söyler. Sonra da herkese tek tek sorar: Seksin ne kadarı iş, ne kadarı zevktir? Binbaşı, oranın %75 iş, %25 zevk olduğunu söyler. Yüzbaşı ise %50-50 der. Teğmene göre ise ne kadar içkili olduğuna göre %25-75 ile zevk daha baskındır. Herhangi bir uzlaşıya varamazlar, bunun üzerine albay kahveyi hazırlamakla görevli ere sorar: O ne düşünüyordur? Bir an bile duraksamadan “%100 zevktir komutanım” der. Şaşıran albay nedenini sorunca er yanıtlar: “Komutanım, eğer seks iş olsaydı, üstlerim kendileri için benim yapmamı emrederlerdi.”

Muhtemelen aralarında en gençleri olduğundan er, seksin sadece zevki temsil edebileceğini düşünürken, yaşlılar ise işin içinde daha fazlasının olduğunu bilmektedirler. Onlar, seksin insan yeniden üreme makinesini çalıştıran iş olduğunun daha fazla ayırdındadırlar. Biyoloji ve tıbbi metinler seksi, tarifi mümkün olmayan deneyimleri ve duyguları dışarıda tutarak, yerinde bekleyen yumurtaya doğru bir savaşım veren kıvrımlı sperme indirgeyip salt mekanik olgular olarak sunar. İşin içine dahil duygularla soğuk gerçek arasındaki ayrım devasadır.

​Subay, iş derken şehvet ve tatmin sorularından ayrı, muhtemelen evliliğin devamlılığını da aklının bir köşesinde tutuyordur. Birbirini seven insanlar arasındaki seksin çok özel, hatta kutsal olduğunu söylüyorlardır tabii, ama aynı zamanda seksin hayat boyu sürecek bir ilişkinin parçası olduğunu, bu nedenle de pragmatik bir şekilde ele alınması gerektiğini de biliyorlardır. Birbirine âşık olan insanların bile fiziki ve duygusal ihtiyaçları birbirinin tıpatıp aynısı değildir, bu nedenle farklı durumlarda seks, az ya da çok farklı biçimler ve anlamlar alacaktır.

Bu küçük fıkra, bize, seksin iş olarak ele alınmasını gerektirecek birkaç yol gösteriyor. Günümüzde, seks işi dediğimizde vurgu öncelikli olarak ticari mübadeleye gidiyor, fakat ben bu makalede bundan daha fazlasını kastedeceğim ve iş ile diğer şeylere dâhil olan seks ile seks işini net bir şekilde ayırmadaki kabiliyetimizi sorgulayacağım. Fahişeliğin ve diğer biçimdeki ticari seksin etrafını kuşatan ahlaki şamatanın çoğunluğu, iyi ve iffetli ile kötü ve zararlı seksin farkının kesin olduğunu vurguluyor. Seks satan kadını bastırma, mahkûm etme, cezalandırma ve kurtarma çabaları, bu kadınların toplumun ve normların dışında bir yer işgal ettikleri iddiasında yatmaktadır ve bu kadınlar, “Nasıl Yaşamaları Gerektiğini En İyi Ben Bilirimciler” tarafından kolayca tanımlanabilmekte ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda çeki düzen verilebilmektedirler. Bu iddianın yanlışlığını göstermek bu neo-koloniyal projenin güvenilirliğini sarsacaktır.

Sevmek; Seks ve Seks Olmadan

En iyi tecrübenin romantik aşk, birbirine âşık insanların yaşadığı seksin de birçok yönden en iyi seks olduğu, seksin en tepede yer aldığı duygusal değerler hiyerarşisinde, ilişkilerin romantizm üzerine temellendirildiği bir çağda yaşıyoruz. İki insanın “tek” olmasının bir yolu, bazılarına göre hele de bir çocuk ile taçlandırılırsa, daha da yüceleceğine inanılan romantik tutku oldukça anlamlı görülmektedir. Ayrıca diğer cinsel gelenekler de mekanik ve sıkıcı bir sıradanlığın ötesine geçmeyi becerir. Örneğin, seksin 3 farklı amacının olduğunu söyleyen Tantra gibi: üreme, zevk ve kozmik bilinçlilikteki kendini kaybetme ile nihayete eren özgürleşme. Batılı romantik gelenekte tutku, şehvet gibi sadece fiziki olan bir şeyin zıttı olarak ve fiziksel zevkin ötesine geçen, belirli bir kişiye yönelen, güçlü olumlu duyguları içeren bir şey olarak algılanır.

Yine de, hangisinin hangisi olduğunu nasıl bildiğimizi tam olarak söyleyebilmemizin imkânı yok, baştaki hikâyedeki erin de aradaki farkı anlayamamış olma ihtimali var. Ani ve aşırı testosteron tarafından güdülenmiş ya da baskıcı aile değerlerine karşı gelmek adına yapılan isyankâr ergen seksi, duygudan ve anlamdan yoksun mekanik bir üremeye indirgenemez, daha ziyade bu çeşit seksler bir çıkış yoluna veya kendimizi ifade etme araçlarına benzerler. Seks başkalarına hava atmak veya birinin cazibesini veya çekiciliğini onaylamak için yapıldığında bile “anlamsız” kelimesi, bu durumları tarif etmede kullanabileceğimiz son kelime olabilir gibi gözükmektedir. Bir insan tutkudan eksik olabilir, hatta karşısındakinin duygularını ve arzularını göz ardı da edebilir ama sıklıkla karşısındaki kişi de aynı amacı gütmektedir. Bu noktada, şehvet ve aşk, insanların birbirleri ile seks yaptıklarında ne olduğunu açıklamakta yeterli gözükmemekteler. Dahası, gerçek tutkunun, bir insanı uzun süredir ve yakından tanıma üzerine kurulduğu düşünülürken, paralel bir hikâyede de, tutkunun aniden ortaya çıktığı ilk görüşte aşk yüceltilmektedir ki bu ilk görüş âlem yapılan bir yerde ya da bir barda olabileceği gibi Tac Mahal’de de olabilir.

​Aşk mitolojisinin bir kısmı, birbirini seven çiftlerin her zaman sorunsuzca, serbestçe ve sadıkça birlikte seks yapmayı isteyip keyfini çıkaracaklarının güvencesini verir. Fakat birçok insan bilir ki çiftler, birlikte seksin sadece bir yüzünü oluşturduğu ve genellikle de iki tarafın birbiri ile seks yapmaktan bıkması ile sonuçlanan çok yönlü bir ilişkiye sahiptirler. Her ne kadar şüpheciler, artan boşanma oranlarının aşk mitinin bir yalandan ibaret olduğunu gösterdiğini söylese de diğerleri ise sorunun, âşıkların birlikte kalabilmek, kişisel, ekonomik ve mesleki sorunlarla baş etmek için çaba harcamaya yetenekleri veya niyetlerinin olmadığını söylemektedirler. Bu çabanın bir kısmı pekâlâ cinsel olabilir. Aradaki kıvılcımın bittiği bazı ilişkilerde, çiftler birbirlerine başkaları ile seks yapma iznini bahşedebilir veya (çift olarak ya da bireysel) üçüncü kişilere cinsel yaşantılarına heyecan katmaları için para teklif edebilirler. Bu, çiftlerin ötekilerle birlikte oynadıkları eş değiştirme, çoklu evlilik veya geçici evlilik, aldatma veya ihanet ya da para karşılığı seks gibi açık uçlu bir sözleşmeye dayanan çoklu aşk projesine dönüşebilir.

Seks Sözleşmesi

İşin içinde aşk olsa bile, insanlar seksi, karşılığında bir şeyler alma umudu ile kullanabilirler. Bu tarz bir güdü, tamamen bilinçli veya bilinçsiz olabilir.

• Seninle seks yapacağım, çünkü havamda olmasam bile seni seviyorum.
• Seninle sonrasında bana müteşekkir kalacağını ve istediğim bir şeyi bana alacağını umarak iyi hissedip seks yapacağım.
• Seninle seks yapacağım, çünkü yapmazsam bana, çocuklarımıza veya arkadaşlarımıza karşı tatsız olabilecek veya istediğimiz bir şeyi reddedebilecek birisisin.

​Bu tarz durumlarda seks, içinde çiftlerin birbirlerine karşı yükümlülüklerinin ve bu yükümlülükleri yerine getirmediği zaman terk edilme, zina, boşanma ve ayrılık gibi oluşacak sonuçların yer aldığı klasik evlilik yasası tarafından desteklenen ilişkinin kabul edilebilir bir parçasıymış gibi hissedilir. Bu, çiftlerden birisinin seks yapmayı istemediği zaman tersi şekilde de ortaya çıkabilir.

• Seninle seks yapmayacağım, ister bu şekilde seks olmadan yaşarsın ya da gider başka bir yerden bulursun.

​Seks yapmak isteyen fakat bu isteğini evden karşılayamayan eşin seçim yapması gerekmektedir: olmadan mı devam edecek hayatına ve kendini çaresiz mi hissedecek? Peki, ya eski bir arkadaş? Eskort mu aramalı? Bardan birisini mi ayarlamalı? Fahişelerin olduğu sokağa gitmek? Kamu tuvaletleri? Ya şişme bebek? Peki, üçüncü dünya ülkelerinden birisine uçmak?

​Her toplumsal cinsiyetten insan kendisini, paranın en azından geçici bir süreliğine de olsa durumu kurtarmaya yardımcı olduğu ve birden fazla seçeneğin denenmek zorunda kaldığı bu tip bir durumda bulabilir. Bir eşten sıkılmak evrensel bir deneyimdir ve yerel rehberlere ve sahildeki delikanlılara para ödeyen kadınlarla ilgili yapılan araştırmalara göre para karşılığı seks elde etmenin hiç de eril bir yanı yoktur. Toplumumuzun hala patriarkal olması, kadınların hala ev işleri ve çocuk bakımında erkeklerden daha fazla sorumluluk alması ve erkeklerin kadınlara nazaran hala daha fazla gelir elde ediyor olması, kamuya açık, para karşılığı elde edilecek seçenekleri diğer tüm toplumsal cinsiyetten bireylerle karşılaştırıldığında erkekler için daha fazla uygun kılıyor.

​Ne kadar insan ne yapıyor bilmiyoruz ama biliyoruz ki seks işçilerinin (bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz tamamı erkek) müşterilerin çoğu evli olduklarını söylüyorlar. Para karşılığı seks elde etme güdüsünün nedeni olarak beyanlarında çoğunlukla çeşitliliğe duyulan arzu veya istedikleri tarzda ya da yeterli seviyede seksi evden alamamalarıyla baş etme yolunu gösteriyorlar.

• Seninle seks yapmak istiyorum ama başkası ile de yapmak istiyorum.

Bu, seks sözleşmesinde birçok insanın “peki neden?” sorununu yaşadığı noktadır. Niye evde seks, hem de güzel seks yapabilecek bir kişi, başka birisi ile de yapmak istiyor ki? Buradaki varsayım tabii ki bizim sadece tek bir eşi arzulamak zorunda olduğumuz, çünkü hepimizin sadık, tutkulu ve tek eşli bir tipteki aşkı istemek zorunda olduğumuzdur. Hem eşime ona âşık olduğumu söyleyip hem de başkaları ile seks yapmak istemem sapıkça, açgözlüce görülecektir ve epeyce bir çaba da zaten bu tip insanlara bağırıp çağırılarak harcanmıştır. Ne var ki, tek eşlilikte, seksin diğer çeşitlerine karşı olan tutumdan daha doğal bir yan bulunmamaktadır.

​Eğer evliliği kurtarmak bir değerse, birden fazla seks işçisi bilirler ki onların rolleri ilişkilerin bitmesine engel olmak ya da en azından eşlerin zorlu bir ilişkideki gerginliği atmalarına yardımcı olmaktır. İşçi denildiğinde, sadece ücreti mukabil yapılan eylemin aleni cinsel tarafı olması değil, aynı zaman da müşterilerinin hikâyelerini dinlemek, egolarını tatmin etmek, seks teknikleri öğretmek ve duygusal destek sağlamak gibi hissi emeğin ortaya konulması da kastedilmektedir. Çok nadiren seks işçileri müşterilerinin eşlerini düşman olarak görür ya da başka bir şekilde söylenirse, müşterilerini onların elinden almayı düşünürler; tersine, çoğunluğu ilişkiyi, ortak ve sürekliliği olan bir üçgen (karı-koca-seks işçisi) ilişki olarak görür. Bu yolla, seks işçileri, evliliğin yeniden üretilmesini, hatta geliştirilmesini sağladıklarına inanırlar.

Üretken Emek Olarak Seks

Seksin toplumsal yaşamı yeniden ürettiği fikrini desteklemek için, tatmin edici seks yaşayacak kadar şanslı olan insanların bu sayede tamamen onaylanmış yenilenmiş hissettikleri söylenebilir. Bu mantıkla, seks hizmeti veren bir işçi üretken bir iş yapmış demektir. Ücretli seks işi, işçilerinin arkadaşça ya da terapist gibi veyahut da rol icabı olsun olmasın müşterisinin sırtını sıvazladığı sürece şefkat-bakım hizmeti sağlamış oluyor. Şefkat-bakım hizmeti sağlayan kişi karşısındakine kendisini iyi hissetmesi için beynini, duygularını ve vücudunu kullanır:

• Bebeği rahat ettirmek için eğilmek
• Ağrıyan omuzlara masaj yapmak için eğilmek
• Boynu, alnı veya göğsü öpmek için eğilmek
• Penisi veya göğsü emmek için eğilmek

Eğer alıcı, teması olumlu olarak algılarsa beynin alımladığı iyi olma hali üretilir ve bireyin yalnızlığı silinir. Bu etkiler sırf erojen bölgeler dâhil edildi diye diğer bölgelerdeki etkilerden daha farklı olacak diye bir şey yok. Buradan baktığımızda, ücretli olsun ya da olmasın, seks işi temel toplumsal yaşamı yeniden üretir.

​Seks işini üretici bir emek olarak görmeyi reddeden argüman, cinsel deneyimin bazen geçici olarak da olsa kişiyi dinçleştirdiği hissini kabul etse de, seksi, ne her zaman pozitif ne de bireyin hayatına devam etmesi için zaruri bir iş olarak görür. İnsanlar yemek yemek, bedenlerini ve çevrelerini temiz tutmak zorundadır, fakat tersine, hayatta kalmak için seks yapmak zorunda değillerdir, seks tarafından yaratılan kendini iyi hissetme durumu olsa olsa bir lüks veya ekstra olarak tanımlanır. Seks, birçok insan için yemek içmek kadar zaruridir ve yokluğunda çok mutsuz olabilirler, fakat yine de yaşamaya devam edeceklerdir.

Bir İş Olarak Seks

Cinsel deneyimlerin çeşitliliği hangi seksin seks işi olarak belirlenebileceğini zorlaştırıyor. Benim kendi tutumum, bireyin beyanını temel almak. Eğer birisi kendi deneyimini seks satmak olarak görüyorsa ben onun sözünü kabul ederim. Eğer bir başkası yaptığı işi bir iş olarak görmüyorsa, bu sefer de onun sözünü veri alırım.

​İş gibi hissettirmek ne demek peki? Birkaç tane ihtimal var:

• Kendi belirlediğim bir hizmeti satmak için kendimi düzenlemem.
• Başka birisinin işinde başkalarının yapmadığı ama benim yaptığım ve bazı yönlerini kontrol edebildiğim bir işte olmam.
• Başkalarının bana ne aradıklarını söylediği ve benim de kendimi uyarlamam, müzakere etmem, dönüştürmem ve bir performans sunmam gereken, ama en nihayetinde para aldığım için bir iş olan durumlara kendimi uyarlamam.

​Tabii, başka olasılıklar da mevcuttur. Bütün hizmet işleri, asla tam olarak kestirilemez bir yönü bulunan müşteri ilişkilerini içerir. Bazı müşteriler tam olarak ne istediklerini ve tatmin olduklarından emin olduklarını bilmeyi becerebilirken diğerleri beceremez ve işçinin kendilerine sunduğu şey ile yetinmek durumunda kalırlar. Her ne kadar uzun sürer ve ne pahasına olursa olsun her işçinin kendi işinde söz sahibi olmak için yoğun bir mücadele verdiği düşünülünce, müşterinin parayı veriyor olması, işçinin her zaman güçsüz olduğu sonucunun çıkartılamayacağını gösterir. Bu, fail olmanın basit bir tanımıdır. Ayrıca hatırlamakta yarar var ki, seks işinin büyük bir oranı satmaya harcanmaktadır; atmosferi, potansiyeli ve olasılığı, seks yapmak için para mübadelesine dönüştürmek, ayartma ve flört etmeyi gerektirmektedir.

​Dahası, her ne kadar satıcı ve müşteri gibi birbirinden ayrı iki rolün mevcudiyetini düşünmeye meyletsek de aslında cinsel ilişkilerde roller bulanıklaşmaktadır. Teorisyenler, işçinin müşteri için bir şey yaptığını veya müşterinin işçiye uygulaması için komutlar verdiğini düşünmeye eğilimlidir. Fakat bir komutu yerine getiriyor olmak, onu kendi yöntemleri ile yapıyor olmaya engel, ya da, bu yüzden, zevk almaya, bağlılık hissine ve kendini üretmeye mani değildir.

Evde Partner Harici Birisi İle Seks

Bir sürü insan ticari olmayan (ya da gerçek) ​seksin evde, ticari olanın ise gizli saklı düşkün yerlerde yapıldığını düşünür. Fakat partnerlerden birisinin yokluğunda evde kolayca seks yapılabilmektedir. Bu tarz bir seks, ücreti karşılığında ya da aldatma, çoklu cinsel partnerin varlığı veya tek eşlilik dışında bir şekilde olabilir. Bazen partner harici bu kişi, hizmetçi veya bakıcı olarak çalışan ve “neredeyse aile içinden birisi” gibi görülür. Bazen de para karşılığı bir iş yapmaya gelen, şu çok bilindik sütçü veya tesisatçı gibi birisi olabilir. Ayrıca evde web kamerası aracılığı ile internet üzerinden, telefon yoluyla veya cinsel deneyimi yaratacak nesneler ve imgeler gibi partnerin varlığına dahi ihtiyaç olmayacak şekilde de olabilir. Seks endüstrisi aile bireylerinin içine öyle bir nüfuz eder ki ailenin ötekisi olarak görülemezler.

​Seks endüstrisinin nasıl değiştiğini açıklayan çoğu açıklamalar, daha geleneksek iş alanlarından ayrı olarak cinsel toplulukların devamlı olarak oluştuğu ve değiştiği internet üzerine odaklanmaktadır. Facebook gibi sosyal medya siteleri ticari, estetik ve aktivistin kesiştiği ve örtüştüğü, aynı zamanda geleneksel alma verme ayrımının da muğlaklaştığı alanlara imkân verir. Chat ve anlık ileti insanlara, ticari olan cinsel kimlik de dâhil birçok fırsatı deneme imkânı sağlar. Bunların çoğu ölçülebilir şeyler değildir ve tüm katılımcıların birbirine karıştığı, alıcı ve satıcı diye kategorize edilemeyecekleri sitelerde gerçekleşir. İnternette satılan pornonun değeri hakkındaki istatistikler, satılan ürünlerin kataloğunun bulunduğu sitelere yoğunlaşır, ama web kamerasının uzantısı, aynı eskinin röntgen gösterileri gibi porno ve fahişeliğin sınırlarını bulanıklaştırır.

​Her ne kadar meslektaşım Elizabeth Bernstein gibi bazı insanlar kız arkadaşvari bir deneyim teklif eden seks işçilerinin, sanayi sonrası yaşamın bir dışa vurumu olduğunu iddia etse de, ben bu konuda onlarla hemfikir değilim. Birçok farklı dönemden seks işçilerinin tanıklıkları, görüşmelerin sıklığı arttıkça veya müşteri cinsel çekiciliğin yanı sıra arada bir bağ da olduğunu düşündüğü zamanlarda, her daim ortaya çıkmayı bekleyen karmaşıklıkların varlığından bahsetmiştir. Benzer şekilde, üst sınıf müşterilerin kortezanları, geyşaları, metresleri aşağılayan deneyimlerinin, “muamele” kültürlerindeki işçi sınıfı erkek ve kadınlarının sosyalizasyonundan daha farklı olmadığı kanaatindeyim. Bunun yerine, ticari ve ticari olmayan seksin arasındaki sınırın hep bulanık olduğu her zaman aşikârdı, mesela orta sınıf evlilik tam da buna bir örnektir.

​Seks kültürlerini araştıran akademisyenler arasında, evliliğin ticari seksin araştırma alanından ayrı olduğu dogmasını takip edenler çok da fazla bir yol kat edemeyeceklerdir. Seks turizmi ve yabancı gelin firmalarına karşı çıkanlar, saf ilişkinin olması gereken alana para mübadelesi girmesine içerlemişken, çöpçatanlığın, farklı şekillerdeki evlilik düzenlemelerinin ve çeyizin geleneksel olduğu toplumlarda, seks ve ücret arasındaki bağ aleni ve normal olagelmiştir. Sadakatin ve aşkın aileye dönüşmemiş biçimi, seksin sadakatsiz biçimi ve aşkın seks olmadan yaşandığı biçimi gibi, bu yapay, cinsel olarak iyi ve kötü gibi daha baskıcı fikirlere sahip mitolojik ayrıştırma biçimleri ile ilgili elimizde haddinden çok daha fazla bilgi var artık. Şimdi biliyoruz ki tek eşlilik ille de daha iyi değil, ücretli seks sevecen olabilir, çiftler seks yapmadan da yaşayabilir, aşk dolu bir evliliğe para dâhil olabilir ve seks iş içermektedir.

​Ben burada postmodern bir eleştiri görmüyorum. Bazıları, İkinci Dünya Savaşından sonra batının gelişiminin daha mutlu ailelere, daha adil toplumlara doğru, gitmesi gereken yönde olduğunu ama neoliberalizmin bunu yok ettiğini düşündü. Fakat tarihsel araştırmalar gösteriyor ki çekirdek aileye olan yoğunlaşmayla, ahlaki saygınlığın belli başlı çeşitleriyle, esnek ve gevşek düzenlemelerin sekse karşıtlığı ile burjuvazinin Avrupa toplumlarının ortasına doğru ilerleyişinden önce aile ve cinsellik, üst sınıf ve işçi sınıfı için benzerdi. Uzun dönemde, 200 yıllık burjuva “aile değerleri” insanlık tarihi arenasında minik bir nokta olarak gözükebilir.

Seks, Eşitlik ve Para

​Profesyonel seks işini anlamak, toplumsal cinsiyet ilişkileri için eşitliği bir standart haline getirmede bir kolaylık sağlamadı. Sadece, eğer herkes aynı gözükür ve davranırsa ki bu sadece imkânsız değil, aynı zamanda farklılığın da baskılanmasıdır, cinsel deneyimlerin eşit olup olamayacağını gerçekten bilebiliriz. Cinsel ilişkilerde eşitlik hayali, daha kültürel arka plan ve sosyal statü farklılıklarına gelemeden, farklı bedenler, cinsel hazzı sergilemede ve zevki deneyimlemede farklı yollar sorununa toslamaktadır. Diğer insanların sapkınlığı ve sapıklığı ile ilgili dert yananlar, bu tavırları nedeni ile baskıcı cinselliğin sıkıcı taraftarları olmakla suçlanmışlardır.

​Seks işinden bakıldığında, eşitlikle ilgili daha büyük bir soruna, katılımcıların aktif veya pasif bir rol ve kimlik takındığını gören klişeye takılıyoruz. Ama sadece seks işçilerinin de dışında, birçok insan seks işinin, aktif bir rol alıp karşındakinin pasif olduğunu varsayabileceği gibi tersi şekillerde de olabileceğini bilir. Bazen insanlar, zaten sevdiklerini bildikleri şeyleri yaparlar, bazen ise yeni şeyler denerler. Bazen de ne istediklerini bilmezler ya da şaşırtılmak isterler veyahut da kontrolü kaybetmeyi.

​Bazı eleştirmenlere göre, müşterilerin verdiği paralar, müşterilere işçiler üzerinde mutlak bir otorite sağlıyor ve bu yüzden eşitliğin sağlanması da mümkün olamıyor. Paraya karşı bu tarz bir tavır çocuk veya yaşlı bakımı için, tecavüz, alkolizm ve intihar ve daha birçok profesyonel yardım gerektiren durumlarda para verdiğimiz düşünüldüğünde garip kalıyor. Bu tarz hizmetler para ile karşılandığında sorun yaratmadığı düşünülürken seks parası tamamen olumsuz, özellikle bu tarz bir metalaşma yarattığı için oldukça korkunç, kirletici bir güç olarak görülüyor. Ticari seks mübadelesinde hiçbir vücut organı satılmıyor olduğu gerçeğine rağmen para, burada bir fetiş olarak karşımıza çıkıyor.

Seks İşi ve Göçmenlik

Birçok yerde, genç erkek ve göçmen kadınlar ücretli seks işinin büyük bir kısmını yapıyorlar, çünkü:

​Dünyada çok fazla yapısal eşitsizlik var, çünkü her yerde insanlar, diğer ülkelerde çalışma riskini gözde alıyor ve çünkü sosyal medya, ileri teknoloji ve ulaşım bunu çok geniş çapta mümkün kılıyor (Agustin 2002). Göçmenler, ortalıkta olan işleri alıyor, düşük ücreti kabul ediyor ve işyerinde yer edinmekten daha önemsiz buldukları için birinci sınıf vatandaşlardan daha az haklara sahip olmayı tolere edebiliyorlar. Diğer yetenek ve tecrübe isteyen, ister kuaför, isterse de üniversite profesörü olsun, işleri kabul edenler bile göçmen olmayanlar tarafından itibarsız olarak görülüyor. Birçok insan, düşük itibarlı işlerde çalışan göçmenleri fail olma, sosyal kazanım elde etme, işinden zevk alma gibi konularda etraflarını saran güçler tarafından mutlak olarak kısıtlanmış olarak görse de, göçmenleri anlamak için farklı yollar da bulunmaktadır.

​Eleştirmenler, özel evlerde çalışan göçmenlerin “her şeye gücü yeten işverenlerinin” sosyal hayatlarını ürettiklerini ama kendileri lehine çok az şey başarabildiklerini belirtiyorlar. Bu çok garip, çünkü göçmen olmayan ama düşük itibarlı işçilerin toplumla bir bağ kurma, daha iyi bir iktisadi aktör olma bilgisine ve daha fazla seçeneğe sahip oldukları kabul ediliyor.
​Göçmenliğe, ne bir aşağılanma ne de kadının konumunda bir ilerleme olarak bakıyoruz. Bunun yerine, göçmenliği, toplumsal cinsiyet ilişkilerinde yeniden yapılandırma olarak görüyoruz. Bu yeniden yapılandırma, tatmin edici bir mesleki hayat dolayımı ile ifade edilmek zorunda da değildir. Sosyal yaşantıda otonominin olduğunun ifadesi, geride bıraktığı ailesi ile olan ilişki, sosyal ağlara ve resmi bağlantılara katılım şeklinde olabilir. Geldiği ülkedeki kazancı ile yerleştiği ülkedeki arasındaki farkın kendisi bile, yeni geldiği ülkedeki mesleği yatılı hizmetçi veya fahişelik de olsa bir tarz otonomi yaratıyor olabilir.

Kapitalizmin en büyük çelişkilerinden birisi de, adaletsiz, hukuki olmayan ve muğlak bir sözleşmenin bile aktif özneler yaratabiliyor olmasıdır.

Daha İlerisi

Akademisyenlere fahişeliğin bildik çalışmasının sınırlandırmalarından azade olacakları, iktidar, toplumsal cinsiyet ve para hakkında ideoloji ve ahlakçılığın öncelikli tutulduğunu gösteren ticari seksin kültürel bir çalışmasını önermiştim (Agustin 2005). Kültürel çalışmalar, herhangi bir seks ve para mübadelesinin ne anlama geldiğini zaten bildiğimizi değil, anlamın her bir kültürel bağlamda değiştiğini varsayar. Bu da, ticari ve ticari olmayan seks arasında temel bir fark vardır tarzında bir varsayımda bulunamayacağımız anlamına gelir. Batı dışı toplumları çalışan antropologlar, duyguların da ifade edildiği para ve seks mübadelelerinin hala var olduğundan, tarihçiler ise benzer durumun geçmişte de bulunduğundan söz ederler (örneğin Tabet 1987 ve Peiss 1986).

​Subayların zaten bildiği ve erlerin de günün birinde öğreneceği gibi seks ve işin birbirinden kati suretle ayrılabileceğini düşünmek mümkün değildir.

http://www.commoner.org.uk/?p=144

Reklamlar

İş Olarak Seks ve Seks İşi – Laura Agustin” üzerine 5 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s