Rose Rickford – Feminizm ve ‘femalizm’: aynı hareket değiliz (The Radical Notion özel sayısı)

'Toplumsal cinsiyet-eleştirel' hareketi biraz olsun takip eden herkes son aylarda bir bölünme olduğunu fark edecektir. Tartışmanın içeriğinin çoğu, siyasi ittifaklara ve bunların ne anlama geldiğine odaklanmıştır. Bazıları aşırı muhafazakâr gruplar ve aktörlerle karşılıklı tanıtım ve işbirliği konusunda rahat ve hatta olumlu düşüncelere sahip. Örneğin kürtaja karşı olanlarla,1 eşcinselliğin günah olduğuna inananlarla,2 lezbiyen aileleri aşağı görenlerle,3... Continue Reading →

Anne Rumberger – Kürtaj Sadece Kişisel Tercih Değil, Ekonomik Adalet Meselesidir

Ana akım kürtaj yanlısı hareket, mahremiyet ve tercih odaklı, son derece bireyselleştirilmiş bir kürtaj hakları savunusu geliştirdi. Ancak kürtaj hakları için bir başka dayanak daha var: herkes için ekonomik adalet. 01.24.2023 Kürtaj hakları aktivistleri 8 Ekim 2022 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'da Mariachi Plaza'da üreme hakları için düzenlenen Kadın Yürüyüşü Eylem Mitingine katıldı. (Sarah Morris /... Continue Reading →

Heteroseksizm, Yanlış Tanınma ve Kapitalizm: Judith Butler’a Bir Yanıt – Nancy Fraser

Yirminci yüzyılın geç kapitalist toplumunda, cinsellik ile artı-değer birikimi arasındaki bağlar, Eli Zaretsky'nin "kişisel yaşam" dediği şeyin yükselişiyle iyice zayıflamıştır: cinsellik, arkadaşlık ve sevgi de dahil olmak üzere, artık aile ile özdeşleştirilemeyen ve üretim ve yeniden üretimin zorunluluklarından kopuk olarak yaşanan yakın ilişkiler alanı. Dolayısıyla, ampirik olarak, çağdaş kapitalizm heteroseksizme ihtiyaç duymuyor gibi görünmektedir. Ekonomik... Continue Reading →

Mizojiniden Cinayete: Karşılaştırmalı Kültürel Bağlamda Gündelik Cinsiyetçilik ve Kadınkırım – Gilda Rodríguez

Polisin, medyanın ve kamunun beyaz olmayan kadınlara, yoksul kadınlara, lezbiyenlere, fahişelere ve uyuşturucu kullanan kadınlara karşı işlenen suçlara tepkisi özellikle berbattır – genel olarak aşağılayıcı stereotipleştirme ve kurbanı suçlamayla iç içe geçmiş bir ilgisizlik. … koyu tenli, işçi sınıfından kadın kurbanlar Meksika ulusal medyasının çok az ilgisini çekiyor ve ilgisini çektiğinde de, sanki onların ahlakına... Continue Reading →

Yapısızlığın Tiranlığı – Jo Freeman

(Bu yazı, Mayıs 1970’te yapılan bir konuşmanın deşifresidir.) Damage’da demokrasiyi seviyoruz ve daha fazla demokrasi olması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasi talepkardır: argümanlar öne sürmeye, anlaşmazlığa ve çatışmaya tolerans göstermeye ve toplu karar alma süreçlerine saygı göstermeye istekli olmak anlamına gelir. Çoğu zaman, eşitlikçilik adına, aktivistler temel demokratik uygulamaları gevşek bir “yataylık” lehine reddederler. “Yataylık,” genelde çok... Continue Reading →

Sınıf Teorisini Demokratikleştirmek – Ariel Salleh

Mevcut küreselleşme ve ekolojik kriz çağında ortaya çıkan çoklu direniş biçimlerine kabaca bir bakış bile, 'tarihin öznesinin' artık sanayi proletaryası değil, meta-endüstriler olarak adlandırılan sektörlerin işçileri olduğunu göstermektedir. Bu tezimi açıklarken, sınıf tanımlarını gözden geçirerek ya da sosyalist feminizm veya sol antropolojideki eski tartışmaları yeniden ele alarak bir tefsir çabasına girmeyeceğim. Çünkü, Bertell Ollman'ın Dialectical... Continue Reading →

Marx ve Feminizm – Silvia Federici

Öz: Bu katkı, Marx'ın teorisinde feminizm ve cinsiyet (gender) konularına odaklanmaktadır. Marx'ın metodolojisi bize cinsiyet ve sınıfı, feminizm ve anti-kapitalizmi birlikte düşünmemizi sağlayan araçları ve kategorileri vermiştir. Ancak onun katkısı dolaylı bir katkıdır çünkü Marx hiçbir zaman bir cinsiyet teorisi geliştirmemiştir. Yeniden üretim emeğinin, köle emeğinin, göçmen emeğinin, Küresel Güney'deki emeğin ve işsizlerin rolünü kapitalizmin ve... Continue Reading →

Sally Gorman – “Kadınlar insan olarak görülmüyor”

Seks ticaretinin toplumsal cinsiyet eşitliğini etkilediği saptandı 21 Eylül 2022 Çeviren: S. Erdem Türközü “Kadınlar insandan ziyade bir ürün olarak görülüyor. Gerçek şu ki, birini başka bir insan olarak değil de bir nesne olarak görmek, kadını insanlığından yoksun bırakır ve onu parası ödenebilecek, satın alınabilecek bir nesne olarak sunar. Bir erkeğin bir nesneyi kendisine, bir... Continue Reading →

Swapnil Dhruv Bose – “Pleasure” Filmi Üzerine: Porno Sektörüne Ürkütücü bir Saldırı

17 Temmuz 2022 Çeviren: S. Erdem Türközü “PLEASURE” - NINJA THYBERG Radikal feminist Andrea Dworkin, çığır açıcı kitabı Pornography: Men Possessing Women’da, [Pornografi: Kadınlara Sahip Olan Erkekler] pornografinin içkin bir biçimde sorunlu olduğunu çünkü pornografinin kadınlara yönelik, fallus merkezli güçler tarafından gerçekleştirilen ihlaller üzerinden işlediğini savundu. "Etik pornografi" üzerine tartışmalar klişeleşmiş bir biçimde yapılsa da,... Continue Reading →

Enformel sektörde kadınların örgütlenmesi – SEWU deneyimi

SEWU (Kendi Hesabına Çalışan Kadınlar Sendikası), Güney Afrika’da kendi hesabına çalışan kadınlar için yeni bir sendika. Geleneksel sendikalar kendi hesabına çalışan kadınların çıkarlarına hitap etmediği için yalnızca birkaç yıl önce başladı. Geçtiğimiz yıllar, Güney Afrika’da işgücünün kadınlaşmasına tanıklık etti. Düşük ücretli, daha az güvenli işlerde ve enformel sektörde ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Enformel sektörde bile... Continue Reading →

Sermaye ve Bakım Arasındaki Çelişkiler – Nancy Fraser

Bakım krizi şu anda kamuoyu tartışmalarında büyük bir gündem.1 Sıklıkla “zaman yoksulluğu,” “aile-iş dengesi” ve “toplumsal tükenme” fikirleriyle bağlantılı olarak, bir dizi kilit önemdeki toplumsal kabiliyeti şu anda sıkıştırmakta olan, sayısız yönden gelen basınçlara atfen kullanılmakta bu “bakım krizi” kavramı. Bu toplumsal kabiliyetler, doğum ve çocuk yetiştirme, arkadaşlara ve aile üyelerine bakma, evi ve daha... Continue Reading →

Giriş: Bakım İşi ve Müşterekler – Camille Barbagallo ve Silvia Federici (The Commoner)

The Commoner’ın bu sayısında, hem ücretli hem de ücretsiz formda, bakım işini ve daha genel olarak, çocuk bakımı, ev işi, seks işi ve yaşlı bakımından başlayarak, insanı ve meta emek gücünü yeniden üreten faaliyetler ve hizmetler birleşimi anlamında, yeniden üretim işini tartışmaya başlıyoruz. Amacımız, küresel ekonominin geçtiğimiz otuz yılki neoliberal yeniden yapılandırılmasının, bu işin örgütlenmesini... Continue Reading →

“Sugar daddy” bulmak burs bulmaktan daha kolay. Bunun özgürleştirici hiçbir yanı yok – Riss Myung

17 Kasım 2021  Çeviren: S. Erdem Türközü Cinselliğimin ve öz değerimin ne kadarı erkek bakışları altında işletildi ve pedofili standartlardan etkilendi? Berkeley, California Üniversitesi’ndeki öğrenciliğim sırasında, iki yakayı bir araya getirmenin bir yolu olarak, Seeking Arrangement gibi cici tanışma web sitelerinin anıştırmaları, sohbetlerde sık sık ortaya çıkıyor. Meşhur “cebi delik kolej öğrencisi”nin savunmasızlıklarından yararlanan pek... Continue Reading →

Fuhuş neden hiçbir zaman yasallaştırılmamalıdır – Julie Bindel

11 Ekim 2017 Çeviren: S. Erdem Türközü Seks ticaretinin suç olmaktan çıkarılması kadınların değil pezevenklerin ve genelev sahiplerinin çıkarınadır. İlga tek ilerici çözümdür. “İnsan eti, bir hamburger gibi, meta olarak görülür oldu.” Fotoğraf: Alamy Dünyanın herhangi bir yerinde “fuhuş konusunda ne yapmalıyız?” sorusunu sorun ve şu yanıtı alma olasılığınız giderek artıyor: “Yasallaştırın”. Bu görüş, her... Continue Reading →

Seks satmak fazlasıyla tehlikeli; bunu normal bir iş olarak ele almak durumu daha da kötüleştiriyor – Sonia Sodha

21 Kasım 2021 Çeviren: S. Erdem Türközü Daha gevşek bir hukuki rejim fuhşu arttırır ve daha fazla kadını tehlikeye atabilir. Seks işi, doğası gereği tehlikeli ve sömürüye açıktır. 21 Aralık 2021  Geçen Pazartesi, James Martin, Stella Frew’i öldürmekten dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Martin’in minibüsünde tartıştılar; ardından Stella Frew minibüsün yanından sarktığı sırada Martin... Continue Reading →

WordPress.com ile Oluşturulan Web Sitesi.

Yukarı ↑