Yunanistan: İkinci Aşama (Costas Lapavitsas’la Röportaj)

lapavitsasYunanistan: İkinci Aşama (Costas Lapavitsas’la Röportaj)

(Yunanistan: Birinci Aşama – Stathis Kouvelakis’le Röportaj)

Çeviri: Çeviri Komünü

Yunan milletvekili Costas Lapavitsas’la Syriza’nın önündeki engeller ve Avro bölgesinden çıkışın zorlukları üzerine

Sebastian Budgen’ın Jacobin için Yunan milletvekili Costas Lapavitsas’la Syriza’nın önündeki engeller ve avrobölgeden çıkışın zorlukları üzerine yaptığı röportajını [İngilizcede yayımlandığı tarih 15 Mart 2015] sizlere sunuyoruz.

Jacobin’in iki röportajını birlikte okumak için indirebilirsiniz.

David Harvey’le röportaj: Syriza ve Podemos üzerine

okupayÇeviren: Serap Güneş

Mike Watson / 19 Mart 2015

Marksist coğrafyacı David Harvey il manifesto’ya kapitalizmin içsel çelişkileri, bunların çözülmesine dair ihtimaller ve Syriza ile Podemos’un kapitalizme karşı muhalefette nerede durduğu üzerine konuştu.

79 yaşında ve yeni kitabını (Kapitalizmin 17 Çelişkisi ve Sonu, Sel Yayıncılık) henüz yayınlamış olan David Harvey, halen bir gözü Marx’ta diğer gözü toplumsal hareketlerde toplumsal değişimi okuyor.

Profesör Harvey, son kitabınızda, Marx’ın teleolojik dogmatizme karşı devrimci hümanizmi seçtiğini söylüyorsunuz. Söz konusu devrimci hümanizmin hayata geçebileceği politik alan neresi olabilir?

Bu, yaratmak zorunda olduğumuz bir şey değil – dışarda, yaşadıkları dünyaya dair sıkıntısı olan, yabancılaşmadığı bir varoluş arayışında, yaşamlarına yeniden anlam kazandırmak isteyen epeyce insan var. Sorunun, dünyayı gerçekten değiştirebilecek tek güç olan tarihsel solun bu hareketi kavrayamamasında olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu anlam arayışı dinci hareketlerin (evangelistler gibi) etkisi altında ve politik olarak bu, tamamen farklı bir şeye dönüşmüş olabileceği anlamına geliyor. Burada yolsuzluğa karşı yükselen öfkeyi, Avrupa’da yükselişteki faşizmi ve ABD Çay Partisi’nin radikalizmini kastediyorum. Okumaya devam et

Türkiye ve Kürtler: Muhtemel bir Uzlaşma – Immanuel Wallerstein

kurdsÇeviren: Serap Güneş

Şu anda Türkiye devleti ile Kürdistan İşçi Partisi (PKK) arasında, en azından Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te kuruluşundan bu yana devam eden çetin bir çatışmayı sona erdirecek gerçek bir uzlaşma olasılığı var gibi görünüyor.

Mesele en başından beri son derece basitti. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrası, Mustafa Kemal (Atatürk) liderliğindeki bir grup Türk milliyetçisi iktidarı ele geçirdi ve sınırları Anadolu ve Trakya olarak bilinen seküler bir cumhuriyet kurdu. İktidara yeni gelmiş birçok milliyetçi gibi, bu grup da ideolojisi itibariyle Jakoben idi. Bir Türk cumhuriyeti ve temel olarak yalnızca Türkler için bir cumhuriyet kurdular. Okumaya devam et

İşçi sınıfı feminizmi capcanlı ve ayakta, tekrar keşfedilmeye ihtiyacı yok – Dawn Foster

femo

Alın size feminist

Çeviri: Serap Güneş & Eda Ağca

Ekonomik gerileme, bazı en yoksul topluluklardaki kadınlar arasında politik bir canlanmaya yol açtı. Fakat bu kadınların hem açığa çıkardıkları deneyimler hem de yürüttükleri politik faaliyetler, çoğunlukla medyanın işçi sınıfına yönelik kötülemeleri ve tüketim-feminizminin bireyci meşgaleleriyle gözden düşürülüyor. Okumaya devam et

İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar – II – Benjamin Glahn

Çeviren: Serap Güneş

İklim kaynaklı göç sorununu çözmek için tek başına uluslararası hukuka bakmak akıllıca olmaz. Bu makalede, karma bir politikanın ve ulusal yasaların güçlendirilmesinin çok daha etkili olabileceği savunuluyor.

Geniş çaplı, iklim kaynaklı göçler yaşanması olasılığı, insani yardım ve politika kuruluşlarından ulusal hükümetlere kadar, uluslararası toplumda alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. İklim ısındıkça ölçeği artan, yüz milyonlarca insan düzeyinde nüfusun yer değiştirmesi olasılığı, acil uluslararası eylem gerektiği algısını yarattı ve birçok politikacı, araştırmacı ve akademisyen, yaklaşan nüfus hareketleri ile baş edebilmek için, uluslararası toplumun yeni tür uluslararası hukuk normları oluşturması gerektiğini düşünüyor. Ancak mevcut mülteci sorunlarını yönetmekle sorumlu uluslararası kuruluşlar, özel olarak ise birçok ulusal hükümetin yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu gibi yeni normlar üretme konusunda son derece isteksiz. Özelikle de iklime veya çevresel ‘mültecilere’ referanslar içerecek tüm yeni kategorilere. Okumaya devam et

Ivana Hoffman bir feminist, bir sosyalist ve bir savaşçıydı. Ve IŞİD ondan korkuyordu – Owen Jones

Ivana Hoffman

Asi bir duruş ve özgürlüğü tatmış bir bakış… Yabancı savaşçının yüzüne kazınmış ifade bu. 19 yaşındaki Ivana Hoffman, Almanya’dan elbette IŞİD ile savaşmak için değil, Kürtlerin mücadelesine katılmak için ayrılmıştı.

Çeviren: Serap Güneş

IŞİD’e karşı savaşan devrimci Kürtler neden desteğimizi hak ediyor?

IŞİD’ın Suriye’den püskürtülmesine yardım eden Ivana Hoffman gibi radikal feministler, uluslararası sol için muazzam bir gurur kaynağı olmalı

Asi bir duruş ve özgürlüğü tatmış bir bakış… Yabancı savaşçının yüzüne kazınmış ifade bu. 19 yaşındaki Ivana Hoffman, Almanya’dan elbette IŞİD ile savaşmak için değil, Kürtlerin mücadelesine katılmak için ayrılmıştı.

Yaygın şekilde dolaşımda olan fotoğrafta, sembolik orak çekiç ambleminin önünde duruyor. Hoffman, bir komünistti, kendi sözleriyle, “devrimi savunmak” için savaşıyordu. Unutulan şey, kuzey Suriye’deki büyük savaşın basitçe IŞİD barbarlığına karşı bir savunma mücadelesi olmayıp aynı zamanda kendi başına bir devrim olduğu ve Hoffman gibilerin solun kahramanları olduğu. Okumaya devam et

Anarşizm ve Demokratik Konfederalizm Arasındaki Köprüler (I) – Bruno Lima Rocha

daf

Çeviren: Sarp Solakoğlu

Giriş: Parti Modelini ve Misyonunu Tartışmak – 1

Kobane’nin IŞİD tarafından kuşatılmasından beri Kürt solu ve özellikle de Rojava modeli toplumsal örgütlenme, birçok örgüt, aktivist, ağ ve konuyla ilgilenen akademisyen tarafından takip edildi ve üzerinde çalışıldı. Batı (ve tabii Batı dışı) anarşist gelenek ile demokratik konfederalizm arasındaki benzerlikleri göstermeyi (ve kanıtlamayı) amaçlayan kısa makalelerden oluşan bir seri üretme amacıyla KurdishQuestion.com adresiyle işbirliği yapmaya karar verdim. Üzerine yoğunlaştığım çalışma alanlarımdan birisi siyaset teorisi (ve radikal siyaset teorisi) olduğu için her iki akımdaki paralellikleri göstermeye ve her iki akımı da birbirine aşina kılmaya yardım edebileceğimi düşünüyorum. İşe yarayacağını umut ediyorum ve her türlü eleştiriye de açığım. Okumaya devam et

İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar – Benjamin Glahn

pakistan-floods

Pakistan, sel felaketi, 2012

Çeviren: Serap Güneş

İklim değişikliği kaynaklı kitlesel göçlere ilişkin tahminler şok edici – 2050 itibariyle 200 milyon kişi – ve bu tahminler, iklim mültecileri olarak bilinen yeni bir yerinden edilmiş insanlar kategorisinin benimsenmesine sebep oldu. Okumaya devam et

Anarşizm ve demokratik konfederalizm arasındaki köprüler (II) – Bruno Lima Rocha

daf

Kobane sınırı, Suruç

Çeviren: Sarp Solakoğlu

Bu Bölüme Özel Giriş

Bu bölümde anarşist siyaset modeli hakkındaki bazı tarihsel bilgileri açıklayıp son kısımda da bu deneyimler ve Demokratik Konfederalist toplumsal değişimin katalizörü olmayı amaçlayan siyasal organizasyonun (PKK) son zamanlardaki misyonları arasında bir karşılaştırma yapacağım. Okumaya devam et